Witamy na naszej stronie

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu

2020-04-04 - Zakończenie modernizacji hali udojowej 2x4

Dzisiaj zakończyliśmy modernizację istniejącej od 2003 roku hali udojowej rybia ość 2x4. Hala wyposażona była w elektroniczne pulsatory na elektronicznym sterowniku pulsacji bez możliwości stymulacji czy kontroli przepływu mleka.

Modernizacja hali udojowej polegała na zainstalowaniu na istniejącym obiekcie systemu identyfikacji oraz mlekomierzy Fullwood VarioFlow, sterujących pracą stanowiska udojowego. Dzięki zainstalowaniu mlekomierzy, hala steruje stymulacją i pulsacją w zależności od ilości przepływającego mleka oraz odczytywanie różnych danych o zwierzęciu z poziomu panelu na kanale.

Oprócz instalacji systemu zarządzania stadem na hali udojowej, modernizacji uległa również konstrukcja hali udojowej. Odwróciliśmy kierunek wchodzenia krów, co do tej pory było niewygodne, krowy niechętnie też wchodziły na halę udojową, ponieważ zaraz po doju nie miały dostępu do stołu paszowego.

Oprócz modernizacji hali udojowej na oborze zainstalowaliśmy dwie stacje paszowe, w których krowy mogą otrzymywać dawki dobierane indywidualnie lub grupowo. Aktywność zwierząt całodobowo śledzi system wykrywanie rui AfiAct II. Cielęta trzymane w tym samym budynku otrzymały stację odpajania cieląt, która pozwala na żywienie cieląt zawsze dokładnie tą samą dawką indywidualnie lub grupowo. Ponadto stacja pojenia cieląt pozwala na monitorowanie pobierania preparatu mlekozastępczego przez każde cielę osobno.

Całością zainstalowanych urządzeń dla krów zarządza system zarządzania stadem AfiFarm 5.3 izraelskiej firmy SAE Afikim. Pozwala on na zarządzanie stadem z komputera oraz poprzez aplikację mobilną.

tworzenie stron webon.pl